Kalkulacja ceny używanego CYPRES-a

Za Cypresa w ciągu 12 lat użytkowania trzeba zapłacić 1518,80 Euro.
(957 Euro cena podstawowa + 2x 145,90 Euro 4-letnie przeglądy + 5x 54 Euro za baterie)

Cena nabycia w wysokości 957 Euro sklada się z:

Cena - netto:

€ 757,10

4-letni przegląd

€ 145,90

baterie

€ 54,00


razem:


€ 957,00

Z tego wynika następująca tabela, która przedstawia rachunkową wartość dla CYPRES-a (wszystko w Euro)

wiek lata wartość
na początku
roku
odpisy baterie przegląd
4-letni
wartość
na końcu roku
plus
baterie
plus
4-letni
przegląd
wartość
na końcu
roku
    757,10:12= 
63,09 €
54,00:2=
27,00 €
145,90:4=
36,48 €
(przed
przeglądem)
    (po przeglądzie)
1 957,00 -63,09 -27,00 -36,48 830,43     830,43
2 830,43 -63,09 -27,00 -36,48 703,87 +54,00   757,87
3 757,87 -63,09 -27,00 -36,48 631,30     631,30
4 631,30 -63,09 -27,00 -36,48 504,73 +54,00 +145,90 704,63
5 704,63 -63,09 -27,00 -36,48 578,07     578,07
6 578,07 -63,09 -27,00 -36,48 451,50 +54,00   505,50
7 505,50 -63,09 -27,00 -36,48 378,93     378,93
8 378,93 -63,09 -27,00 -36,48 252,37 +54,00 +145,90 452,27
9 452,27 -63,09 -27,00 -36,48 325,70     325,70
10 325,70 -63,09 -27,00 -36,48 199,13 +54,00   253,13
11 253,13 -63,09 -27,00 -36,48 126,57     126,57
12 126,57 -63,09 -27,00 -36,48 0,00     0,00

Uwaga: Baterie Cypres-a należy wcześniej wymieniać jeśli wychodzi więcej niż 500 skoków w ciągu 2 lat!

Przykład: Ktoś sprzedaje przed pierwszym 4-latnim przeglądem, może wziąść spokojnie tylko 504,73 Euro,
ale po 4-letnim przeglądzie i z wymienionymi bateriami 704,63 Euro.

Rzeczywista wartość w przypadku potrzeby -> bezcenny !!!

Ludwig Schmude, czerwiec 2001
(trzecia wersja, pażdziernik 2002)

tłumaczył: Jörgen (oryginał tutaj)

Zaktualizowana wersja dla CYPRES 2 (lipiec 2006)