GALERIA 2001

GALERIE

Mój pierwszy skok (w tandemie: 28-07-2001)

Mój pierwszy samodzielny skok: 22-09-2001

Początki szkolenia: jesień 2001

Zakończenie sezonu 2001: 8-12-2001


 

Własne zdjęcia do galerii można nadsyłać na adres